Felhasználási Feltételek

A Turizmus.blog domain alatt elérhető weboldal üzemeltetője továbbiakban Szolgáltató.

A Szolgáltató a Turizmus.blog weboldalon információs, reklám illetve marketing szolgáltatásokat nyújt a turizmussal kapcsolatban.

Szolgáltatónak a Turizmus.blog weboldalain és az erre a weboldalra mutató linkek bármelyikén a látogatók részére nyújtott szolgáltatásokra a következőkben részletezett Felhasználási Feltételek vonatkoznak. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználási Feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására.

A Felhasználási Feltételek aktuális változata a Turizmus.blog oldal alján található, „Felhasználási Feltételek” feliratú linkre történő kattintással található meg.

A Turizmus.blog oldalain történő böngészés egyben azt is jelenti, hogy a látogató egyetért és elfogadja a Felhasználási feltételeket. Amennyiben a látogató a Felhasználási feltételeket nem fogadja el, úgy kérjük a Turizmus.blog weboldal használatának mellőzésére.

A Szolgáltató a látogatók részére díjtalanul bocsátja használatra a weboldalon található információkat.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé a weboldalon fellelhető információk felhasználásából, végrehajtásából, vagy valamilyen információhiányból, az információval vagy annak hiányával kapcsolatosan keletkező közvetett vagy közvetlen kárért.

A Szolgáltató minden, az oldalon fellelhető információból eredő kárért kizárja a felelősségét.

A Szolgáltató nem tartozik semmilyen felelősséggel azokért az esetleges károkért, veszteségekért, költségekért, amik a weboldalak használatából, azok esetleg használatra képtelen állapotából, nem megfelelő üzemeléséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, és/vagy amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, esetleg más hasonló okokból származnak.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás keretében megjelenített információk nem pontosak, vagy hibákat tartalmaznak. A weboldalon elérhető információk rendszeresen megváltoznak. A Szolgáltató fenntartja a jogot a felfedezett hibák – a felfedező személyétől függetlenül előzetes figyelmeztetés nélkül történő javítására, módosítására.

A Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalon található anyagokat és szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket és árakat is, kivétel azokat, amikre egy esteleg Szolgáltatási Szerződés külön kitér.

Előfordulhat, hogy a weboldalon fellelhető anyagok és szolgáltatások bemutatása esetenként elavul/elavult. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget ezeknek az információknak a frissességére.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy az oldalon megjelentetett információk tökéletesen elégítsék ki a látogató elvárásait és várakozásait.

A Szolgáltató a weboldal szolgáltatásainak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezések szerint kezel.

A szolgáltatások felhasználásának feltétele, hogy a látogató/felhasználó a szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja.

A látogató/felhasználó semmiféle olyan módon nem használhatja a weboldal szolgáltatásait, amelyek sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a weboldal valamely kiszolgálójában, vagy amely harmadik felet akadályozna a szolgáltatások használatában és élvezetében.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogot.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szerveren tárolt személyes beállításokat és ingyenesen használatra bocsátott szolgáltatások keretei között tárolt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Az ilyen adatok elvesztéséből származó károkért történő kártérítés lehetőségét a Szolgáltató kizárja.

A weboldalon szerepelnek külső oldalakra mutató linkek. A külső linkek nem tartoznak a Szolgáltató szerkesztése alá, ezért a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen linkek és a hozzájuk tartozó információk frissítéséért, tartalmáért, vagy ezeken elhelyezett linkek hivatkozásaiért.

A linkek elhelyezése a weboldalon nem jelenti automatikusan, hogy a Szolgáltató egyetért ezen külső linkek tartalmával, az azokon szereplő tartalom következtében felelőssége nem keletkezhet.

A weboldalon megjelenített hirdetések és ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, azok tartalmáért, valódiságáért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.