KÖRMEND

A település környékét már az őskorban is lakták, később a rómaiak számára volt fontos átkelőhely a Rába-folyón. Körmend feltehetően az őrségi települé...

Teljes cikk

KŐSZEG

A Kőszegi (Németújvári) grófok alapításában jött létre a település. 1248-ban Kwszegnek, 1276-ban németül Gunsnak hívták. 1328-ban kapott városi rangot...

Teljes cikk

SZENTGOTTHÁRD

1131-ben avatták szentté hildesheimi Gotthárd püspököt, aki után a települést elnevezték. A Szent Gotthárd-kultusz Alsó-Ausztria és a szomszédos magya...

Teljes cikk

BÜK

A 9-10. század fordulóján foglalták el a Repce-völgyet a honfoglaló magyarok, és az azt körülvevő mocsarak és erdők révén gyepűként használtak a határ...

Teljes cikk

CSÁKVÁR

A rómaiak Floriananak nevezték, 1220-ban egy oklevél Chákvárként említi már mint a Csákok birtokát. Az 1400-as években vásárokat tartanak itt, ekkor G...

Teljes cikk

SOPRONHORPÁCS

1280-ban szerepel először Hurpach néven. A középkorban több földesúr fennhatósága alatt állt, a leghatalmasabbak a Kanizsaiak és a Nádasdyak voltak, m...

Teljes cikk

VÉRTES

A Dunántúli-középhegység részeit, a Bakonyt és a Gerecsét köti össze. A Gerecsétől a tatai árok, a Bakonytól a Móri-árok határolja el. Északról a Pusz...

Teljes cikk

CSORNA

Besenyő település volt, melyet a Sur vezér foglalt el a honfoglalás idején. Az ő leszármazottai alkották a későbbi Osl-nemzetséget. 1226-ban szerepel ...

Teljes cikk

SÜMEG

Írásos forrás 1301-ben említi meg első alkalommal a települést. AXIV. század közepén "Villa Sümegh" (Symegh) néven találkozhatunk a település elnevezé...

Teljes cikk

OROSZLÁNY

Az Árpádok rokonainak, a Csák-nemzetségnek voltak itt szálláshelyei. Írott forrásban Oroszlán-kew néven szerepel 1383-ban. A Rozgonyi-családhoz került...

Teljes cikk